Tư vấn miễn phí 24/7

Mr Nguyên : 0901.328.708

Ms. Hải : 0909.354.007

BH Cháy Nổ Bắt Buộc


Bảo Minh Sài Gòn cung cấp dịch vụ “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc” theo qui định nhà nước. (Áp dụng Nghị Định 23/2018/NĐCP)

GỌI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/24. 

Mr.Nguyên 0901.328.708 Email: nvnguyen@baominh.com.vn 

Ms.Hải 0909.354.007 Email: tthai@baominh.com.vn 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

ĐỐI TƯỢNG BẮT BUỘC MUA BẢO HIỂM

Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ)

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.

b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro “cháy và nổ” theo đơn bảo hiểm.

Ngoài ra, Bảo Minh Sài Gòn còn khuyến mãi bảo hiểm thêm các rủi ro khác như:

-    Gây rối, đình công, bế xưởng;

-    Thiệt hại do hành động ác ý;

-    Động đất hay núi lửa phun;

-   Giông, bão, lụt;

-    Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước

-   Và rất nhiều điều khoản khác. Liên hệ : 0901.328.708 (Zalo/Viber) để được tư vấn rỏ hơn.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

-    Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm;

-    Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa:

-    Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.

BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM

1. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Bảo Minh thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

a) Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 23/2018/NĐCP.

b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

2. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).

d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ và điểm e. Doanh nghiệp bảo hiểm thu thập tài liệu quy định tại điểm d khoản 2.

——————————————————————————

THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

 1. Khách hàng tải về Giấy yêu cầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. (Download)
 2. Cung cấp các thông tin sau:
  • Tên + Mã số thuế doanh nghiệp
  • Ngành nghề kinh doanh
  • Danh mục tài sản tham gia bảo hiểm
 3. Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và các thông tin ở mục 2. Gửi lại vào địa chỉ Email: nvnguyen@baominh.com.vn 
 4. Gọi số 0901.328.708  thông báo cho nhân viên của Bảo minh biết và yêu cầu nhân viên gửi lại bản chào phí bảo hiểm
 5. Xác nhận đồng ý với bản chào phí (qua email)
 6. Đóng phí bảo hiểm sau khi Nhận hợp đồng bảo hiểm (hoặc chứng nhận bảo hiểm).

 

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Hotline: 

Mr.Nguyên 0901.328.708 Email: nvnguyen@baominh.com.vn 

Ms.Hải 0909.354.007 Email: tthai@baominh.com.vn 

Sale off chỉ hôm nay