BẢO HIỂM TÀI SẢN

BẢO MINH cung cấp nhiều loại hình bảo hiểm cho tài sản của bạn như:

  • Bảo hiểm Cháy, Nổ bắt buộc
  • Bảo hiểm Nhà tư nhân
  • Bảo hiểm Mọi rủi ro tự nguyện

Để biết chi tiết về giá và được tư vấn cụ thể bạn vui lòng liện hệ số điện thoại tư vấn 24/24 của chúng tôi