Tư vấn miễn phí 24/7

Ms. Hải : 0909.354.007

Mr Nguyên : 0901.328.708

bao hiem con nguoi


BẢO HIỂM CON NGƯỜI.

Bảo Minh trong nhiều năm qua đã cung cấp rất nhiều dịch vụ bảo hiểm về con người giúp mọi người yên tâm trong các hoạt động hằng ngày các sự kiện du lịch hay trong công việc.

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc liên hệ chuyên viên của chúng tôi

 - MS. Hải 0909.354.007 - Email: tthai@baominh.com.vn  

 - MR. Nguyên 0901.328.708 - Email: nguyenktq4@gmail.com 

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM BẢO HIỂM NGHIỆP VỤ CON NGƯỜI

 

   A.    Bảo hiểm du lịch  

    1.      Bảo hiểm du lịch quốc tế

    2.      Bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam

    3.      Bảo hiểm khách du lịch trong nước

    4.      Bảo hiểm Cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài

   B.    Bảo hiểm người lao động      

   5.      Bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

   6.      Bảo hiểm trách nhiệm người sử dụng lao động

   7.      Bảo hiểm bồi thường tai nạn người lao động

  C.    Bảo hiểm tai nạn      

   8.      Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện

   9.      Bảo hiểm tai nạn con người

   10.    Bảo hiểm tai nạn và sức khoẻ thuyền viên

   D.    Bảo hiểm học sinh  

    12.   Bảo hiểm toàn diện đối với học sinh

    13.   Bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh 24 giờ ngày đêm

   E.    Bảo hiểm y tế tự nguyện

    14.   Bảo hiểm sức khoẻ và tai nạn

    15.   Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện

    16.   Bảo hiểm sức khoẻ gia đình

    17.   Bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật

    18.   Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn cá nhân Việt Nam

    19.   Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ và tai nạn cá nhân quốc tế

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc liên hệ chuyên viên của chúng tôi

 - MS. Hải 0909.354.007 - Email: tthai@baominh.com.vn  

 - MR. Nguyên 0901.328.708 - Email: nguyenktq4@gmail.com 

TƯ VẤN BẢO HIỂM

Bảo hiểm khác