BẢO HIỂM CON NGƯỜI

BẢO MINH cung cấp rất nhiều loại hình bảo hiểm về con người như:

  • Bảo hiểm du lịch quốc tế
  • Bảo hiểm tai nạn 24/24
  • Bảo hiểm Sức khỏe nhóm
  • Bảo hiểm Sức khỏe gia đình
  • Bảo hiểm Sức khỏe toàn diện

Để biết thêm chi tiết và tư vấn cụ thể từng loại hình. Bạn vui lòng gọi số tư vấn 24/24 để được báo giá và hướng dẫn