VỀ CHÚNG TÔI

Tên pháp nhân

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

(BAOMINH INSURANCE CORPORATION)

Tên viết tắt

BẢO MINH
Địa chỉ trụ sở chính Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (028) 3829 180
Fax (028) 3829 185
Email  
Website www.baominh.com.vn
Call Center 1800 – 58 88 12 (Miễn phí 24/7 toàn quốc)
Mã số thuế 0300 44 69 73
 Số tài khoản – VND: 007.100.0005791 – USD: 007.137.0082314 Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh TP. HCM
Ngày thành lập – Ngày 28/11/1994 – Cổ phần hoá từ ngày 01/10/2004
  Khen thưởng – Huân chương Lao động Hạng I năm 2009 – Huân chương Lao động Hạng II năm 2004 – Huân chương Lao động Hạng III năm 1999 – Thương hiệu Việt được yêu thích nhất – Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống Người lao động – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
 Vốn điều lệ  1.096 tỷ
Mạng lưới hoạt động – 65 công ty thành viên/550 Phòng giao dịch, khai thác trải đều trên toàn quốc – 01 Trung tâm đào tạo chuyên biệt tại TP. HCM – 22 Ban/Trung tâm chức năng thuộc Trụ sở chính
Nhân sự – 1.635 CBNV – 4.440 Đại lý chuyên nghiệp
Phạm vi hoạt động – Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ – Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ – Đầu tư tài chính – Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật
Lịch sử niêm yết – Mã chứng khoán : BMI – 28/11/2006: niêm yết tại Sở giao dịch CK Hà Nội – 21/04/2008: niêm yết tại Sở giao dịch CK TP. HCM
Tôn chỉ hoạt động Sự an toàn, hạnh phúc và thành đạt của khách hàng và xã hội là mục tiêu hoạt động của chúng tôi.
Khẩu hiệu hoạt động “Bảo Minh – Tận tình phục vụ” (BaoMinh – Whole-hearted service)
Nguyên tắc hoạt động Hiệu quả và phát triển bền vững
Tầm nhìn chiến lược Luôn là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính, bảo hiểm.
Sứ mệnh hoạt động – Mang lại sự an toàn, ổn định của nền kinh tế – xã hội. – Góp phần thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của thị trường bảo hiểm Việt Nam. – Mang lại lợi ích cho các cổ đông và góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân.
Kết quả kinh doanh (tính đến 31/12/2022) – Tổng doanh thu: 6.312 tỷ đồng – Lợi nhuận trước thuế: 342,7 tỷ đồng – Lợi nhuận sau thuế: 290,8 tỷ đồng – Tổng tài sản: 7.036 tỷ đồng
Thị phần (tính đến 31/12/2022) 8% (đứng thứ 4/29 doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam)

 

(Các thông tin trong phần này đều được cập nhật ngay sau kết thúc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên hàng năm )